Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej św. Łazarza w Biskupcu

ul Armii Krajowej 4
11-300 Biskupiec (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: osoba prawna
Dyrektor: lek. med. Krzysztof Nosek
Kierownik medyczny: lek. med. Alina Siwek
tel.: (089) 715 31 90, faks: (089) 715 31 90
Zakres działalności: opieka domowa
Obszar działalności: Gmina Biskupiec
Dodatkowe informacje:
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyki Pielęgniarskie Hospicjum Domowe w Braniewie

ul. Gdańska 19
14-500 Braniewo (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: Osoba fizyczna
Dyrektor: Alina Szatkowska
Kierownik medyczny: Andrzej Pobierzyński
tel.: (055) 244 13 65, faks: (055) 244 13 65
e-mail: nzozpp.braniewo@wp.pl
Numer konta: 96 1020 1752 0000 0802 0005 8370
Zakres działalności: opieka stacjonarna, opieka domowa, hospicjum dziecięce, poradnia medycyny paliatywnej, poradnia przeciwbólowa, inne;
Obszar działalności: powiat braniewski
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego

Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry Gabrysiak

ul. Toruńska 17 B
82-300 Elbląg (warmińsko-mazurskie)
Dyrektor: Wiesława Pokropska
Kierownik medyczny: Mirosław Batko
tel.: tel.: 55/ 239 61 50, faks: tel./fax: 55/ 55 239 61 51
e-mail: biuro@ehospicjum.pl
www: http://ehospicjum.pl/
Numer konta: 36 1240 1226 1111 0000 1395 6802
Zakres działalności: Podmiot leczniczy (prowadzący): Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego, ul. Toruńska 17B; 82-300 Elbląg, tel./fax: 55 232 91 63, 55 239 61 65; 602 309 970.
Dodatkowe informacje:
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej Niebieski Parasol w Ełku

Konopnickiej 2
19-300 Ełk (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: NZOZ
Dyrektor: Małgorzata Chmielewska
Kierownik medyczny: Ewa Piktel
tel.: (087) 621 29 00, faks: (087) 621 29 00
e-mail: niebieskiparasol@wp.pl
Numer konta: 34 1240 1851 1111 0000 1411 4610
Zakres działalności: opieka domowa
Obszar działalności: powiat ełcki
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej w Giżycku, Hospicjum Domowe w Węgorzewie

ul. Pionierska 11
11-500 Giżycko (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej
Dyrektor: Maria Popieluch
Kierownik medyczny: Maciej Adamski
tel.: (087) 428 41 71, faks: (087) 428 41 71
e-mail: promyk-gizycko@wp.pl
www: www.promyk-gizycko.pl
Numer konta: 41 9343 0005 0013 6637 2000 0010
Zakres działalności: opieka paliatywna w domu chorego, poradnia medycyny paliatywnej czynna w poniedziałki od godz 15 do 17:30. Pozostałe dni – porady w domu chorego.
Obszar działalności: obszar działania dwa powiaty: Powiat Giżycko i Powiat Węgorzewo
Dodatkowe informacje:
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego
Hospicjum Domowe w Węgorzewie jest komórką organizacyjną Zakładu w Giżycku

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

ul.Słoneczna 7 9
19-500 Gołdap (warmińsko-mazurskie)
tel.: (087) 615 37 90, faks: (087) 615 37 90
e-mail: spzpogoldap@poczta.onet.pl
Numer konta: 45 1020 4724 0000 3502 0007 5267
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego

Hospicjum Domowe w Nidzicy

ul. Młynarska 12
13-100 Nidzica (warmińsko-mazurskie)
tel.: (089) 625 48 76, faks: (089) 625 48 76
e-mail: caritas.nidzica@wp.pl
Zakres działalności: hospicjum domowe
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego
Historia:
Placówka założona w 2001 roku. Rocznie obejmuje opieką ok. 90 osób.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku

Jaśki k/Olecka
19-400 Olecko (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna;
Dyrektor: Emilia Urbanowicz
Kierownik medyczny: Cezary Marek Lasota
tel.: 0-87 520 40 32, faks: 0-87 520 22 08
e-mail: spzzod@powiat.olecko.pl
www: www.powiat.olecko.pl/spzzod/
Numer konta: 25 9339 0006 0000 0007 0292 0001 (1 procent)
Zakres działalności: opieka stacjonarna, opieka domowa Konto bankowe do wsparcia poprzez darowizny: 91 102 047 240 000 3402 0005 9162. <br>ODPIS 1 PROC. PODATKU można zrobić na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza,</br> tel/fax (087)520 22 08, 520 40 32 OPP KRS nr 0000216673 NR KONTA BANKOWEGO 25 9339 0006 0000 0007 0292 0001
Obszar działalności: Powiat Olecki
Dodatkowe informacje:
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego

Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 30
10-226 Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne „Palium”
Dyrektor: Teresa Kocbah
Kierownik medyczny: Jadwiga Świkszcz-Gniadek
tel.: (089) 532 61 73, faks: (089) 532 61 63
e-mail: hospicjum_olsztyn@tlen.pl
www: http://www.hospicjum.olsztyn.pl/
Zakres działalności: opieka stacjonarna, opieka domowa, poradnia medycyny paliatywnej
Obszar działalności: Olsztyn – obszar do 30km
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym
Organizacja pożytku publicznego

NZOZ Hospicjum Domowe – Stacja opieki Caritas w Olsztynie

ul. Grunwaldzka 45
Olsztyn (warmińsko-mazurskie)
tel.: (089) 535 01 66, faks: (089) 523 64 02
e-mail: hospicjum@hospicjum.artneo.pl
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej w Piszu

ul.dr.Wł. Klementowskiego 8
12-200 Pisz (warmińsko-mazurskie)
tel.: (087) 425 26 24 Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego

Niepubliczny Zakład Medycyny Paliatywnej w Bartoszycach

ul. Marksa 10
11-200 Bartoszyce (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: spółka cywilna
Dyrektor: Stanisława Kosmala
Kierownik medyczny: Mirosława Kamińska
tel.: (089) 762 09 61, faks: (089) 762 09 61
Zakres działalności: opieka domowa, poradnia medycyny paliatywnej
Obszar działalności: powiat bartoszycki
Dodatkowe informacje:
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Oddział Paliatywny SPZOZ Działdowo i Hospicjum Domowe

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: Samodzielny Publiczny ZOZ
Dyrektor: Sławomir Jan Willenberg
Kierownik medyczny: Hanna Koźmińska
tel.: (023) 697 27 08, faks: (023) 697 26 65
e-mail: oddzialpaliatywny@interia.pl
www: http://oddzialpaliatywny.w.interia.pl
Numer konta: 59 1060 0076 0000 4112 4000 0545
Obszar działalności: powiat działdowski
Dodatkowe informacje:
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Niepubliczny Zakład „Hospicjum Domowe” w Kętrzynie

ul.Krótka 4
11-400 Kętrzyn (warmińsko-mazurskie)

Niepubliczny Zakład Usług Personelu Medycznego Centrum Domowa Opieka Paliatywna w Lidzbarku Warmińskim

ul. 11 Listopada 15 17
11-100 Lidzbark Warmiński (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: osoba fizyczna
Dyrektor: Czesława Kalinowska-Meus
Kierownik medyczny: Katarzyna Kożurno
tel.: (089) 767 71 95, faks: (089) 767 71 95
e-mail: centrum-med1@wp.pl
Numer konta: 41 1020 3570 0000 2902 0008 8302
Zakres działalności: opieka domowa
Obszar działalności: powiat lidzbarski, woj. warmińsko-mazurskie
Dodatkowe informacje:
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie

ul. Wyspiańskiego 1
11-700 Mrągowo (warmińsko-mazurskie)
Dyrektor: Mieczysław Banach – prezes
tel.: 0-665 023 397
Numer konta: 84 1160 2202 0000 0000 5683 7703
Zakres działalności: MISJA: Zapewnienie opieki osobom chorym, które pragną w trudnych chwilach swojego życia pozostać w domu w otoczeniu najbliższych i do końca uczestniczyć w życiu rodzinnym. Pomoc w tym, żeby do końca chory mógł mieć poczucie, że może realizować swoje prawa do godnego życia, prawo do godnego chorowania i gdy nadejdzie czas, do godnego umierania. Pomoc choremu i rodzinie w znoszeniu niedogodności wynikających z choroby. Uszanowanie godności, własnej tożsamości, poglądów, przekonań z zachowaniem pełnej tajemnicy przez posługujących. OBSZAR DZIAŁANIA: – pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego Dni i godziny funkcjonowania: poniedziałek w godz. 10.00-11.00 (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej); czwartek w godz. 10.00-12.00 (Domu Parafialny przy ul. Królewieckiej 32)

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej „Światło” w Nowym Mieście Lubawskim

ul. Grunwaldzka 4/2
13-300 Nowe Miasto Lubawskie (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: niepubliczny zakład opieki zdrowotnej
Dyrektor: Teresa Demska
Kierownik medyczny: Mirosław Paśko
tel.: (056) 474 29 96, faks: (056) 474 29 96
e-mail: demskaswiatlo@wp.pl
Numer konta: 31 9484 1121 2001 0110 9212 0001
Zakres działalności: Hospicjum domowe, pielęgniarska opieka domowa
Obszar działalności: Powiat nowomiejski, obrzeża powiatów: brodnickiego i iławskiego
Dodatkowe informacje:
Towarzyszenie osieroconym

NZOZ Usługi Pielęgniarsko-Opiekuńcze i Hospicjum Domowe w Olsztynku

ul. Składowa 6
11-015 Olsztynek (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: NZOZ
Dyrektor: Małgorzata Bujanowicz
Kierownik medyczny: Urszula Jakończuk
tel.: 0-89 519 30 80, faks: 0-89 519 30 80
e-mail: hospicjumolsztynek@neostrada.pl
Numer konta: 48 1020 3541 0000 5102 0013 8560
Zakres działalności: opieka domowa
Obszar działalności: powiat Olsztyn
Dodatkowe informacje:
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej „Palium” w Ostródzie

ul. Kościuszki 2 310a
14-100 Ostróda (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: Spółka cywilna
Kierownik medyczny: Marzanna Lech
tel.: 0-89 642-73-76, faks: (+48)896427376
e-mail: elzbieta.wegrzyn@wp.pl
Numer konta: 37 1020 3613 0000 6102 0003 6319
Zakres działalności: Opieka domowa
Obszar działalności: Gmina Ostróda (do 30 km)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu

ul. Juliusza Słowackiego 3,
11-440 Reszel (warmińsko-mazurskie)

Oddział opieki paliatywno – hospicyjnej:
tel.: 89 752 94 60
e-mail: zoz@post.pl
www: http://www.zozreszel.pl/

Dyrektor: Katarzyna Ślimak – Duda
Dyrektor ds. medycznych: Aleksander Osipiuk

Zakres działalności: opieka stacjonarna dla dorosłych
Obszar działalności: powiat kętrzyński
Dodatkowe informacje:
– oddział Paliatywno – Hospicyjny (komórka organizacyjna placówki),
– bezpłatna pomoc psychologiczna,
– organizacja pożytku publicznego.

Niepubliczny Zakład Domowej Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” w Szczytnie

ul.Kochanowskiego 2 D
12-100 Szczytno (warmińsko-mazurskie)
Dodatkowe informacje:

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej w Węgorzewie

ul. 3 Maja 17
11-600 Węgorzewo (warmińsko-mazurskie)
Status prawny: NZOPD
tel.: 087 427-00-61; 0 695 200 130, faks: 087 427-00-61
e-mail: nzopdg@wp.pl
Zakres działalności: opieka paliatywna, poradnia medycyny paliatywnej czynna w poniedziałki od godz. 16 do 18:30, w pozostałe dni porady w domu chorego.