Ból – garść porad:

  1. Jeżeli dziecko mówi, że je boli, trzeba mu wierzyć.
  2. Pamiętaj, nasilenie bólu i jego dokładna lokalizacja nie zawsze są łatwe do określenia, zwłaszcza u małych dzieci. Uważnie przyglądaj się dziecku – ból może być także wyrażony mimiką, pozycją ciała, artykulacją, zaburzeniem zachowania, snu i łaknienia.
  3. Zastosuj lek przeciwbólowy zgodnie z zaleceniami lekarza, podając dawkę właściwą dla stopnia dolegliwości, masy ciała i wieku dziecka. Pamiętaj jednak, by na siłę nie stosować form nieakceptowanych przez dziecko, np. czopków.
  4. Dobierz drogę podania leku do stopnia intensywności bólu, rodzaju schorzenia oraz doświadczeń z poprzednimi lekami stosowanymi u dziecka.
  5. Jeśli stosowana dawka nie przynosi ulgi, nie czekaj zbyt długo i po konsultacji z lekarzem dodaj kolejne lekarstwo.
  6. Zapisuj czas podania leku, odnotowując, kiedy zadziałał i jak długo utrzymywał się efekt terapeutyczny. Pozwoli to ustalić właściwą dawkę i działać z wyprzedzeniem w kolejnych dniach dolegliwości.
  7. Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach wystarczające mogą okazać się metody niefarmakologiczne (np. ssanie smoczka u niemowląt, przytulanie, delikatny masaż, odwrócenie uwagi od zniekształconych części ciała czy rany, zabawy uczące głębokiego oddychania, takie jak gaszenie świecy, puszczanie baniek mydlanych).