Wolontariusz opiekuńczy to osoba, która niesie bezpośrednią pomoc choremu oraz jego rodzinie. Do zadań wolontariuszy należą m.in.: pomoc podczas zabiegów pielęgnacyjnych, spożywania posiłków, towarzyszenie choremu i jego rodzinie, pomoc w drobnych pracach porządkowych, czytanie chorym książek lub gazet, towarzyszenie pacjentom poruszającym się na wózkach podczas spacerów. Wolontariusz opiekuńczy jest cennym wsparciem dla lekarzy, psychologów i pielęgniarek. Aby nim zostać, należy ukończyć specjalistyczny kurs przygotowawczy, składający się z wykładów i praktycznych warsztatów. Kursy takie organizuje wiele hospicjów i trwają one zwykle kilka miesięcy. Podczas kursu kandydat do wolontariatu nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne w opiece nad pacjentem, ale uczy się też form towarzyszenia i rozmowy z chorym i jego rodziną. Umiejętności te są przydatne zarówno w pracy zawodowej (np. u pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych), jak i w życiu prywatnym (np. przy opiece nad chorymi bliskimi). Wolontariusze opiekuńczy współpracują również z innymi placówkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także w ramach opieki domowej.