Czy cierpisz z powodu wypalenia?

Jeśli zidentyfikujesz u siebie poniższe objawy, być może cierpisz z powodu wypalenia związanego z opieką nad chorym.

  1. Ogromna chęć ucieczki przed odpowiedzialnością związaną z opieką nad chorym.
  2. Poczucie bycia w rozsypce i na granicy szaleństwa.
  3. Istotne zmiany w zwyczajach związanych ze snem i odżywianiem się.
  4. Zapominanie ważnych szczegółów i brak koncentracji.
  5. Zwiększone spożywanie alkoholu, przyjmowanie leków lub wypalanie większej liczby papierosów.
  6. Znaczna utrata wagi (lub wręcz przeciwnie: znaczne przybranie na wadze).
  7. Sen nocny krótszy niż 3 godziny, trudności z przeczytaniem więcej niż kilku zdań bez utraty koncentracji.

Na podstawie: K. Macmillan, Peden, J. Hopkinson, i D. Hycha, A Caregiver’s Guide, Canadian Hospice Palliative Care Association; ISBN: 0-9686700-1-6.