Pomóż opiekunom rodzinnym w swojej firmie

Jednym z aktualnych wyzwań jest starzenie się polskiego społeczeństwa. Wraz z postępem tego procesu rośnie liczba opiekunów rodzinnych, czyli osób, które sprawują w domach opiekę nad swoimi bliskimi, niesamodzielnymi ze względu na zaawansowany wiek, ciężką chorobę czy niepełnosprawność.  Wielu z nich stara się łączyć tę opiekę z pracą zawodową. Z punktu widzenia pracodawcy ważne jest, że są to w większości osoby w wieku ok. 45 lat, czyli pracownicy z doświadczeniem. Brytyjczycy zbadali skalę problemu u siebie, policzyli liczbę aktywnych zawodowo osób, które w związku z opieką rezygnują z pracy. I wyciągają wnioski, zachęcając pracodawców do wprowadzania zasad ułatwiających łączenie pracy z opieką (prostych, ale skutecznych). Pokazują oszacowane straty wynikające z braku wsparcia i korzyści z ich wdrożenia, zarówno te miękkie, ludzkie, jak i twarde, ekonomiczne. W Polsce nie mamy jeszcze takich danych, jak Brytyjczycy, można jednak śmiało założyć, że byłyby one bardzo podobne. Systemy ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie są gotowe, by zapewnić opiekę osobom niesamodzielnym. To zadanie opiekunów rodzinnych, czyli naszych pracowników. Grono to będzie się powiększać, więc warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań.