Jakie przykłady wyzwań i istniejących rozwiązań z zakresu work-life balance warto znać w kontekście opieki nad dorosłymi osobami zależnymi? Pisze o tym dr Anna Janowicz w tekście do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odwaga i równowaga czyli work-life balance po polsku”.

Fragment publikacji:

Autorzy analiz procesu starzenia się społeczeństwa i wynikających z nich rekomendacji podkreślają kluczową rolę opiekunów rodzinnych w zapewnianiu opieki dla swoich bliskich – starszych i zależnych, oraz konieczność ich wsparcia jako wyzwanie dla polityki senioralnej. Z pewnością jest to również wyzwanie dla środowisk, w których opiekunowie rodzinni funkcjonują, w tym środowiska pracy zawodowej. Pełnienie każdej roli wiąże się z pewnymi ułatwieniami i utrudnieniami, koniecznością podejmowania wyborów, rozstrzygania dylematów, szukania rozwiązań, gdy nastąpi konflikt ról. W przypadku osób aktywnych zawodowo może on doprowadzić do rezygnacji z pracy na rzecz sprawowania opieki. Wybór nie jest łatwy: z jednej strony praca jest niezbędna z oczywistych powodów ekonomicznych, jest źródłem zarobków. Dla wielu stanowi ważną „odskocznię” od opieki, daje możliwość samorealizacji, rozwoju. Z drugiej strony ważne jest też zapewnienie opieki bliskiemu, poczucie spełnienia obowiązku, wzmocnienia więzi rodzinnych w kryzysie. Poczucie winy, niepewności, żalu czy wątpliwości mogą w pewnym stopniu złagodzić odpowiednie formy wsparcia.

KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ CAŁY TEKST.

TU ZNAJDZIESZ PEŁNĄ WERSJĘ RAPORTU.