Co trzecia osoba po 65 r. życia wymaga stałej opieki, podobnie jak wszystkie ciężko chore i niepełnosprawne dzieci. W Polsce, w 2004 r., tylko opiekunów rodzinnych osób starszych było 2 miliony. Całodobowa opieka to ogromne wyzwanie, które czasami pojawia się z dnia na dzień. 

Aby móc mu sprostać niezbędne jest wsparcie otoczenia, zarówno emocjonalne, jak i merytoryczne, objaśniające codzienne, praktyczne kwestie związane z opieką. Niezwykle ważna jest także świadomość ze strony pracodawców, bo tylko dzięki niej możliwe jest znalezienie skutecznych rozwiązań, które opiekunowi pozwolą łączyć pracę z opieką, a pracodawcy zapewnią możliwość zatrzymania wartościowych pracowników. 

Ten krótki film pokazuje, z czym najczęściej mierzy się opiekun rodzinny i jaki wpływ ma to na jego życie oraz pracę.