W raporcie Juggling work and unpaid care zaprezentowano oczekiwania pracowników co do warunków i form wsparcia w miejscu pracy, które ułatwiłyby im łączenie sprawowania opieki z pracą zawodową. Trzy najczęściej wymieniane to: wspierający pracodawca/przełożony, elastyczne godziny pracy i dodatkowy płatny urlop opiekuńczy od 5 do 10 dni. Inne to: długoterminowy bezpłatny urlop, dostęp do informacji i porad oraz sieć wsparcia.

Rozwiązań i narzędzi jest więcej. Które sprawdziłyby się najlepiej w Twojej firmie? Jeśli chcesz wyjść naprzeciw temu wyzwaniu i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeprowadzą diagnozę sytuacji w firmie, zaproponują rozwiązania oraz pomogą w ułożeniu długofalowej strategii.

Więcej informacji uzyskasz pisząc na e-mail: a.janowicz@hospicja.pl