W nawiązaniu relacji pomaga okazywanie szacunku. Oznacza to, że postrzegamy drugą osobę jako w pełni wartościową, niepowtarzalną, mającą prawo do własnych uczuć, myśli i zachowania, że informacji, którymi się z nami podzieliła, nie wykorzystujemy przeciwko niej, nie krytykujemy i nie ośmieszamy, ale pomagamy jej budować poczucie bezpieczeństwa.

Osoby, które nie potrafią okazać szacunku, wyrażają to poprzez słowa i gesty, których w relacji pomocowej powinniśmy unikać. To na przykład: okazywanie braku zainteresowania przeżyciami i słowami drugiej osoby; bagatelizowanie tego, co mówi i jak się zachowuje; negatywne ocenianie jej zachowania i przeżyć; udzielanie poleceń, rozkazów zaraz na początku zaistnienia relacji czy też moralizowanie; stosowanie pogróżek, ostrzeżeń; osądzanie; ośmieszanie, wyśmiewanie, sarkazm; wypytywanie, zmiany tematu czy też pozwalanie na zakłócanie spotkania poprzez telefony, rozmawianie z innymi osobami.

Charakterystyka osoby, która ma życzliwe nastawienie:

  • słucha aktywnie wspieraną osobę, starając się ją zrozumieć;
  • nie przerywa wypowiedzi rozmówcy;
  • znajduje czas;
  • jest punktualna;
  • dba o to, by otoczenie podczas spotkania było bezpiecznym i przyjaznym miejscem;
  • powstrzymuje się od ocen i opinii;
  • wyraża wiarę w możliwości drugiej osoby.