Dofinansowanie z NFZ

O dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można się ubiegać w Narodowym Funduszu Zdrowia. Więcej informacji o procedurze uzyskiwania dofinansowania:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-zrealizowac-zapotrzebowanie-na-srodki-pomocnicze-i-ortopedyczne/

Świadczenia pieniężne

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Kryteria przyznawania świadczeń:

https://www.gov.pl/web/rodzina/kryteria-przyznawania-swiadczen