Istnieją przypadki, kiedy rodzice i dziecko wybierają szpital, bojąc się chorowania w domu, bo nie mają w nim odpowiednich warunków i nie chcą przerywać stałego kontaktu z lekarzem.

Szpital znajdujący się najbliżej miejsca zamieszkania umożliwia stały kontakt z dzieckiem wielu członkom rodziny, pozwala także wymieniać się rodzicom czuwającym przy ciężko chorym podopiecznym.

Jeśli dziecko pozostaje w szpitalu, należy zadbać o stałą i nieograniczoną możliwość przebywania w nim także najbliższej rodziny. W praktyce oznacza to, że najczęściej mama mieszka w szpitalu, uczestnicząc w karmieniu i pielęgnacji chorego dziecka.