Hospicjum to zwykle niewielka instytucja obejmująca opieką osoby umierające, będące w ostatniej fazie życia i cierpiące z powodu chorób przewlekłych (nowotworowe i inne o podobnym przebiegu), u których zakończono leczenie przyczynowe.

W hospicjum personel stara się zapewnić możliwie najlepszą opiekę na ostatnim etapie życia. Zapewnienie opieki oznacza przede wszystkim walkę z bólem, zapewnienie komfortu i wsparcia zarówno chorym, jak i ich bliskim. Hospicjum to właściwie nie miejsce, a raczej wieloaspektowy program opieki nad umierającym chorym.

Głównym celem działań podejmowanych w hospicjum jest podniesienie i utrzymanie dobrej jakości życia chorych poprzez zabezpieczenie ich potrzeb: związanych z objawami choroby, emocjonalnych czy duchowych.

Hospicja kierują się zasadą akceptacji nieuchronności śmierci. Nie stosuje się więc w nich uporczywej terapii, której celem jest wydłużenie życia pacjenta za wszelką cenę. Hospicja nie prowadzą diagnostyki czy oceny postępu choroby. Leczenie skupia się na kontrolowaniu uciążliwych objawów somatycznych i psychicznych.

W hospicjach nie ma respiratorów, nie stosuje się powszechnych w medycynie ratunkowej wlewów dopaminy czy adrenaliny sztucznie utrzymujących ciśnienie chorego, nie przetacza się krwi (jeśli zabieg ten jest konieczny, chorego kieruje się do szpitala). Wreszcie – nie przeprowadza się reanimacji.

PAMIĘTAJ!

W hospicjum nie wydłuża się za wszelką cenę ani nie skraca życia chorego.

Co więc robi się w hospicjum? Przede wszystkim stwarza się warunki godnej śmierci, w miarę możliwości bez cierpienia fizycznego i psychicznego. Oznacza to:

 • zwalczanie wszechogarniającego bólu;
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych;
 • pielęgnację;
 • łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i procesu żałoby;
 • edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

W hospicjach tworzy się przyjazną i w miarę możliwości domową atmosferę zarówno dla chorych, jak i odwiedzających.

Standardowy pakiet świadczeń zwykle obejmuje:

 • całodobową dostępność przez 7 dni w tygodniu;
 • całodobową opiekę medyczną oraz pełne zabezpieczenie w leki;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO);
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • świadczenia pielęgniarskie;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • rehabilitację zgodnie z zaleceniem lekarza hospicjum;
 • zapewnienie specjalistycznych konsultacji medycznych w hospicjum stacjonarnym i domowym;
 • kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne w poradni medycyny paliatywnej;
 • zapewnienie realizacji zleconych badań i zleconego transportu;
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych i duchowych pacjenta;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • edukację i poradnictwo zdrowotne;
 • „opiekę wyręczającą” w hospicjum stacjonarnym, tj. przyjmowanie chorych na określony czas, nie dłuższy niż 10 dni;
 • opiekę nad osieroconymi.