Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Rynek 15
32-700 Bochnia (małopolskie)
e-mail: hospicjumbochnia1@wp.pl
www: hospicjumbochnia.pl

tel.: (014) 611 65 98

Hospicjum Stacjonarne przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Brzesku

Kościuszki 33
32-800 Brzesko (małopolskie)
Status prawny: jednostka samorządowa, samodzielny publiczny podmiot działalności leczniczej
tel.: 14 6630146
e-mail: biuro@ppzolbrzesko.pl, zol@powiatbrzeski.pl
www: www.ppzolbrzesko.pl
Numer konta: PKO BP 45102028920000570203988524
Zakres działalności: hospicjum stacjonarne dla dorosłych oraz zakład opiekuńczo – leczniczy
Obszar działalności: Małopolska
Dodatkowe informacje:
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin

Caritas Diecezji Tarnowskiej Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Św. Br. A. Chmielowskiego 16
33-200 Dąbrowa Tarnowska (małopolskie)
Status prawny: kościelna jednostka organizacyjna
tel.: (014) 642 44 50, faks: (014) 642 44 51
e-mail: hospalberta@poczta.onet.pl
Numer konta: 21 1020 4955 0000 7302 0055 2372
Zakres działalności: opieka stacjonarna
Obszar działalności: głównie teren byłego woj. tarnowskiego
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Oddział Medycyny Paliatywnej z Poradnią Opieki Paliatywnej Szpital Specjalistyczny

ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice (małopolskie)
tel.: (018) 353 71 30 w.530, 291

„ALMA SPEI” Hospicjum dla Dzieci

ul. Dożynkowa 88 a
31-234 Kraków (małopolskie)
Status prawny: fundacja
tel.: 12 446 64 76
e-mail: a.tatka@almaspei.pl
www: www.almaspei.pl
Numer konta: 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700

Krakowska Poradnia Opieki Paliatywnej

ul. Wielicka 267
30-663 Kraków (małopolskie)
Status prawny: publiczny zakład opieki zdrowotnej
tel.: 0-12 657 05 85
e-mail: paliatywna@op.pl
www: http://www.kpop.republika.pl
Numer konta: 95 1020 2892 0000 5402 0017 2858
Zakres działalności: oddział stacjonarny (20 chorych), hospicjum domowe, poradnia medycyny paliatywnej
Obszar działalności: Kraków

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

ul. Fatimska 17
31-831 Kraków (małopolskie)
Status prawny: stowarzyszenie
tel.: (012) 641 46 57
e-mail: zarzad@hospicjum.org
www: www.hospicjum.krakow.pl
Numer konta: 38 1240 1431 1111 0000 0976 3744
Zakres działalności: opieka stacjonarna, domowa, poradnia medycyny paliatywnej, poradnia obrzęku limfatycznego
Obszar działalności: Polska
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym .

Hospicjum Domowe św. Wincentego a Paulo

ul. Piłsudskiego 6
34-600 Limanowa (małopolskie)
tel.: (018) 337 20 04
Zakres działalności: opieka domowa oddział opieki paliatywnej przy szpitalu powiatowym

Hospicjum im. bł. S. Bernardyny Jabłońskiej

ul. Szpitalna 1 C
32-200 Miechów (małopolskie)
Status prawny: Caritas Diecezji Kieleckiej
tel.: 0-41 383 10 38, faks: 0-41 383 14 86

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Sądeckie Hospicjum

ul. Kościuszki 24
33-300 Nowy Sącz (małopolskie)
tel.: 0-18 442 31 71
Numer konta: 50 1060 0076 0000 3300 0033 2466
Zakres działalności: telefoniczne dyżury wolontariuszy pon-czw. w godz. 17-18.
Dodatkowe informacje:
Organizacja pożytku publicznego

Olkuskie Hospicjum Domowe N.Z.O.Z JANMED

Króla Kazimierza Wielkiego 64
32-300 Olkusz (małopolskie)
Status prawny: NZOZ
tel.: 698-887-816
e-mail: janmed@poczta.onet.pl
www: www.okulskie-hospicjum-domowe.med24.pl
Zakres działalności: hospicjum domowe dla dorosłych

Tarnowskie Hospicjum Domowe im. bł. Fryderyka Ozanama

ul. Krakowska 41
33-100 Tarnów (małopolskie)
Status prawny: Stowarzyszenie wpisane do KRS
tel.: 0-14 622 11 22 pon.-piąt. godz. lub 502 771 702
e-mail: hospicjum@hospicjum.net.pl
www: www.hospicjum.net.pl
Zakres działalności: Opieka domowa
Obszar działalności: Tarnów i okolice
Dodatkowe informacje:
Członkostwo w Forum Hospicjów Polskich
Szkolenia wolontariatu hospicyjnego
Bezpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin
Towarzyszenie osieroconym

Podhalańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum Jezusa Miłosiernego”

ul. Jana Pawła II 4
34-500 Zakopane (małopolskie)
tel.: 0 600 911 644 hospicjum, (018) 20 00 610 poradnia
e-mail: hospicjumpodhalanskie@z-ne.pl
www:hospicjum-podhalanskie.z-ne.pl

Zakres działalności: hospicjum domowe, poradnia hospicyjna