Wolontariat oznacza bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka lub całej społeczności, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie czy przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, przy czym warto pamiętać, nie każdy wolontariusz ma predyspozycje odpowiednie do każdego rodzaju pracy.

W przypadku opieki nad chorymi wolontariat to przede wszystkim towarzyszenie. W zależności od potrzeby może ono oznaczać pomoc w pielęgnacji, karmieniu, poruszaniu się na wózku, czytaniu, ale często najważniejsza okazuje się po prostu rozmowa, wspólne milczenie, potrzymanie za rękę. Taką formę pomocy, polegającą na bezpośrednim towarzyszeniu podopiecznemu, określa się mianem wolontariatu opiekuńczego. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania poprzez udział w szkoleniu. Oczywiście, nie każdy czuje się na siłach i nie każdy może pomagać w taki sposób. Dla wszystkich innych osób, które chcą być wolontariuszami, istnieją inne formy pomagania, na przykład wolontariat określany jako akcyjny.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto:

  • ma trochę wolnego czasu i chce go podarować innym;
  • czuje potrzebę niesienia pomocy ludziom ciężko chorym;
  • chce więcej dowiedzieć się o sobie, rozwinąć swoje umiejętności bycia z drugim człowiekiem;
  • uzyska certyfikat wolontariusza i opanuje podstawy wiedzy paliatywno-hospicyjnej (w przypadku bezpośredniej opieki nad podopiecznym);
  • pragnie pomagać w organizowaniu działań i akcji charytatywnych;
  • chce realizować swoje pomysły i poszerzać swoje możliwości.

Niemal każdy ośrodek paliatywno-hospicyjny prowadzi wolontariat. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem w hospicjum, znajdź ośrodek znajdujący się w Twojej okolicy i skontaktuj się z koordynatorem wolontariatu.