JAK WSPIERAĆ OPIEKUNA?

Postawa empatyczna

Jest to umiejętność zaobserwowania i uświadamiania sobie tego, co może odczuwać, myśleć, przeżywa…

Czytaj więcej >>

JAK WSPIERAĆ OPIEKUNA?

Życzliwe nastawienie – szacunek

W nawiązaniu relacji pomaga okazywanie szacunku. Oznacza to, że postrzegamy drugą osobę jako w pe…

Czytaj więcej >>

JAK WSPIERAĆ OPIEKUNA?

Autentyczność – spójność wewnętrzna

Postawa autentyczności oznacza umiejętność bycia sobą, zachowywania się w zgodzie ze sobą. Mówimy…

Czytaj więcej >>

JAK WSPIERAĆ OPIEKUNA?

Precyzyjność i dokładność

Ważnym elementem w sytuacji pomagania jest umiejętność dokładnego wyrażania się w odniesieniu do…

Czytaj więcej >>

JAK WSPIERAĆ OPIEKUNA?

Umiejętność konfrontowania się i bezpośredniość

Postawa ta polega na inicjowaniu, rozpoczynaniu rozmowy, której celem będzie próba ujawnienia tkw…

Czytaj więcej >>