Prawa człowieka umierającego mają szczególne znaczenie dla zrozumienia jego sytuacji i zwiększenia komfortu ostatnich chwil jego życia.

Umierający człowiek ma prawo do:

  • Naturalnej, godnej i świadomej śmierci.
  • Umierania we własnym domu, a jeśli to niemożliwe – nie w izolacji i w osamotnieniu.
  • Rzetelnej informacji o stanie swego zdrowia i udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby.
  • Zwalczania fizycznego bólu i innych dolegliwości.
  • Troski i pielęgnacji z poszanowaniem jego ludzkiej godności.
  • Otwartego wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza na temat cierpienia i śmierci.
  • Swobodnego kontaktu z rodziną i bliskimi.
  • Pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego zgodnego ze swymi przekonaniami.
  • Niezgody na uporczywą terapię przedłużającą umieranie.
  • Zapewnienia należnego szacunku dla swojego ciała po śmierci.

Na podstawie: Prawa człowieka umierającego, w: W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007; Carta dei Diritti del Morente, Fondazione Floriani, Mediolan 1997.