Mimo że spośród wszystkich pacjentów objętych opieką paliatywną niemal 90% stanowią chorzy na nowotwory, z pomocy hospicjum mogą także skorzystać chorujący na inne schorzenia terminalne, takie jak:

  • schorzenia będące następstwem chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (OUN);
  • układowy zanik pierwotny, zajmujący ośrodkowy układ nerwowy (OUN);
  • choroba wywołana przez wirus ludzki upośledzenia odporności (HIV);
  • kardiomiopatie;
  • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej;
  • owrzodzenia odleżynowe.

Wśród dzieci odsetek ten jest mniejszy, znaczną grupę stanowią dzieci cierpiące na inne nieuleczalne choroby.