Duszność – garść porad:

  1. Postaraj się, aby Twój bliski przebywał w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w którym nie jest zbyt ciepło (optymalna temperatura to 19°C).
  2. Postaraj się zapewnić choremu poczucie bezpieczeństwa: rozmawiaj z nim spokojnym głosem, próbuj odwrócić jego uwagę od duszności.
  3. Ulgę choremu może przynieść zastosowanie wiatraka elektrycznego w celu ochłodzenia twarzy.
  4. Unieś wezgłowie łóżka do pozycji półsiedzącej lub siedzącej.
  5. Pomocne mogą okazać się relaksacje i wizualizacje oraz ćwiczenia oddechowe: zachęcaj do nich chorego jeszcze przed wystąpieniem objawów duszności.