ciasteczka Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Akceptuję

Polityka prywatności

 

wersja z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

Informacje ogólne

 

    1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Daniela Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk, wpisana do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000201002, NIP 9570881002, Regon 193032941 – organizacja pozarządowa działająca na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, będąca podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.), wpisana do „Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą”, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem Księgi Rejestrowej 000000183821, której cele statutowe realizowane są poprzez prowadzenie i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi, wsparcie dla rodzin i bliskich tych osób oraz działanie w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju wolontariatu i edukacji społecznej.

   

     2.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

        a)  poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

        b)  poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

        c)  poprzez gromadzenie logów serwera www przez Administratora.

 

     3.    Funkcjonowanie serwisu odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności. W tym celu serwis prowadzony jest w oparciu o bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 

Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach

 

    1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w udostępnionych formularzach: formularzu wypełnianym w trakcie procedury tworzenia Konta, formularzu zapisu na Newsletter oraz formularzu kontaktowym. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Znajduje to zastosowanie do wszystkich formularzy, które znajdują się lub w przyszłości znajdą się w Serwisie.

 

    2.    Podanie danych w formularzu rejestracji Konta jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu rejestracji Konta są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy świadczenia usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest cel zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz jej wykonywanie. Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia Umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

    3.    Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu zapisu na newsletter są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu przesyłania informacji w postaci wiedzy biznesowej, zawodowej i psychologicznej, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i nowościach w serwisie www.opiekunrodzinny.pl oraz informacji handlowych, na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przekazane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

 

    4.    Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu kontaktu są przetwarzane przez Administratora danych osobowych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych w postaci komunikacji z Użytkownikami Serwisu. Dane te będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

    5.    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 

    6.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji do podmiotów będących operatorami domen internetowych, świadczących usługi informatyczne lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.

 

    7.    Administrator danych osobowych ma prawo przekazywać przekazane przez Użytkownika dane tylko tym odbiorcom, którzy będą posiadać stosowne upoważnienia w związku ze świadczeniem na rzecz Administratora usług niezbędnych do utrzymywania strony internetowej oraz świadczenia oferowanych na niej usług, w tym usług informatycznych i marketingowych.

 

    8.    Administrator danych osobowych może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

    9.    Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

    10.    W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjahospicyjna.pl lub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektor.rodo@hospicja.pl.

 

Przetwarzanie innych danych

 

Poza danymi przekazanymi bezpośrednio w serwisie www.opiekunrodzinny.pl jako Administrator przetwarza również:

 

    1.    Dane przekazane nam przy zapisie na warsztat online. Przetwarzamy je w celu zapisu i organizacji na warsztat na podstawie niezbędności dla wykonania umowy realizacji warsztatu. Na podany adres email będziemy wysyłać też materiały z warsztatów i powiadomienia o kolejnych warsztatach – robimy to na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przez czas organizacji warsztatów. W każdej chwili Uczestnik może zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania, przesyłając wiadomość mailową. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na warsztat online. Dane podane do zapisu przetwarzamy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy. Możemy przekazywać te dane podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do organizacji i promocji warsztatów online. Dane użyte do zapisu są przetwarzane przez ClickMeeting, czyli są przekazywane do państwa trzeciego. ClickMeeting legitymuje się certyfikatem przynależności do programu Tarcza Prywatności (EU-US-Privacy Shield). 

 

    2.    Dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji, przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie mogą być również przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także w celach archiwizacyjnych i zarządzania relacjami przez okres działalności Fundacji. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

 

    3.    Dane użytkowników, którzy wchodzą z Administratorem w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter, YouTube) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje Administrator może mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie użytkownik przekaże w wiadomości lub komentarzu. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji. Dane te przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

 

    4.    Dane identyfikacyjne i kontaktowe dziennikarzy oraz wydawców i osób współpracujących z Administratorem przy różnych projektach, które pozyskane zostały bezpośrednio od nich, redakcji lub z publicznie dostępnych źródeł oraz dane osób komunikujących się z Administratorem w zakresie realizacji projektów lub organizacji wydarzeń. Dane te przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci informowania o działalności Fundacji przez okres działalności Fundacji. Dane te mogą być przekazywane jedynie podmiotom świadczącym usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji i przekazywania informacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

 

Informacja o plikach cookies

 

    1.    Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

    2.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

 

    3.     Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 

        a)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

        b)    utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

    4.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

    5.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 

    6.    Ograniczenia lub wyłączenie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www wchodzących w skład Serwisu. W przypadku wyłączenia plików cookies niemożliwe będzie korzystanie z niektórych Usług oraz indywidualnych ustawień Użytkownika.

 

    7.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Właścicielem serwisu partnerów.

 

    8.    Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, dla zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług w Serwisie. W tym celu korzysta z narzędzi Google Analytics. W celu zablokowania wykorzystywania danych w Google Analytics Użytkownik może zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl.

 

    9.    Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 

    10.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

 

        a)    czas nadejścia zapytania,

        b)    czas wysłania odpowiedzi,

        c)    nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

        d)    informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

        e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

        f)    informacje o przeglądarce Użytkownika,

        g)    informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

Prawa oraz zabezpieczenia w zakresie ochrony danych osobowych

 

    1.    Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator oświadcza również, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

    2.    Użytkownik w stosunku do wszelkich przekazanych Administratorowi danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie (skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody).

 

    3.    Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

 

    4.    W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fundacjahospicyjna.pl lub adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych: inspektor.rodo@hospicja.pl.

 

Postanowienia końcowe

 

    1.    Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie.

 

    2.    Oświadczenie wyrażające wolę usunięcia Konta Użytkownik może złożyć drogą mailową, przesyłając je na adres biuro@fundacjahospicyjna.pl. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia rezygnacji i usunięcia Konta na adres e-mail podany w trakcie procedury tworzenia Konta.

 

    3.    Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

    4.    Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 30-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 6 poniżej.

 

    5.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

 

        a)    jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

        b)    realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 

        c)    zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

        d)    wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy;

        e)    realizacji nowych funkcjonalności i usług na platformie.

 

    6.    Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

 

    7.    Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 6 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.

 

    8.    Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy, wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 

    9.    Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

 

    10.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

Nasi partnerzy

slide
slide
slide
slide
newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się dzisiaj do newslettera by uzyskać jak najszybszy dostęp do nowości, aktualności i ofert, które mogą Cię zainteresować.

paper plane
paper plane