Gdy dziecko zachoruje na chorobę przewlekłą, rodzice oraz lekarze stają przed koniecznością umiejętnego i delikatnego poinformowania go o diagnozie, przebiegu leczenia i możliwej przyszłości. Taka rozmowa może być jedną z najtrudniejszych spraw, z jakimi muszą zmierzyć się rodzice. Jak więc rozmawiać, by dziecko czuło się bezpiecznie, a jednocześnie miało świadomość czekających je trudów i wyzwań?