Doświadczenia rodziców opiekujących się chorymi dziećmi wskazują, że najlepszym miejscem, gdzie dziecko chciałoby spędzać czas, jest dom rodzinny rozumiany jako miejsce, w którym jest ono otoczone przez kochających je bliskich. Opieka domowa:

  • umożliwia indywidualne traktowanie zarówno rodziny, dziecka, jak i choroby;
  • pozwala dziecku na pobyt u siebie, we własnym środowisku, wśród swoich sprzętów i ścian (w domu wszystko ma znany zapach i dźwięk);
  • umożliwia indywidualne dostosowanie pór karmienia, spania, wstawania, odpoczynku, podawania leków;
  • ułatwia stosowanie diety i przygotowywanie potraw zgodnie z gustami i potrzebami pacjenta.

Są to ogromne zalety pozwalające na dostosowanie przez bliskich opieki nad dzieckiem do jego potrzeb, zarówno zdrowotnych, jak i emocjonalnych.

Oczywiście pobyt w domu ma też swoją cenę. Decydując się na tę formę opieki, trzeba umieć oszacować swoje zasoby, umiejętności, możliwość pozyskania zastępców i grupy wsparcia w postaci życzliwych domowników i przyjaciół.