Ważnym elementem w sytuacji pomagania jest umiejętność dokładnego wyrażania się w odniesieniu do tego, o czym mówi druga osoba. Zadając pytania, powinniśmy starać się sformułować je w miarę szczegółowo, konkretnie. Ogólnymi przykładami tego typu pytań są: jak? gdzie? kiedy? Oczywiście nie możemy zasypywać nimi drugiej osoby, bo może to przynieść odwrotny skutek i sprawić, że zamiast dobrej rozmowy, która ma pomóc, uzyskamy tylko bierne odpowiedzi na pytania. Warto też pamiętać o zadawaniu pytań otwartych, które zachęcają do dłuższej wypowiedzi.