Zgodnie z National Comprehensive Cancer Network Fatigue Guidelines Panel przewlekłe zmęczenie jest nietypowym, utrzymującym się, subiektywnym poczuciem znużenia związanym z chorobą nowotworową lub jej leczeniem, zakłócającym zwykłe funkcjonowanie. Oznacza to, że odczuwający je Twój bliski może cierpieć z powodu dojmującego uczucia wyczerpania z nieustającym pragnieniem odpoczynku lub snu. Zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne są częste u chorych w terminalnych stadiach choroby. Objaw ten może utrudniać choremu wykonywanie codziennych czynności, wpływając na koncentrację czy wreszcie motywację do podjęcia działań.

Zmęczenie wynikające z postępującej choroby różni się od tego odczuwanego przez osoby zdrowe, występuje ono niezależnie od tego, czy chory odpoczywał i jak długo trwał jego sen. Może ono towarzyszyć objawom depresji, bólowi, jadłowstrętowi, nudnościom: może być zarówno ich wynikiem, jak i te objawy nasilać. Jego źródłem są zmiany w organizmie następujące w wyniku rozwoju choroby, ale także stosowanie przez chorego leków przeciwwymiotnych, opioidowych, przeciwlękowych, nasennych i innych.