Rola opiekuna rodzinnego osoby przewlekle chorej niesie za sobą mnóstwo wyzwań. To codzienne obowiązki, dbanie o bliskiego, podawanie leków, czynności pielęgnacyjne, ale nie tylko. Często oznacza także konieczność ułożenia na nowo relacji w rodzinie, znalezienia właściwego języka, by rozmawiać o chorobie i potrzebach zarówno podopiecznego, jak i opiekuna, znalezienia sposobu na to, by zadbać o siebie, a wreszcie także na to, by towarzyszyć bliskiemu, gdy odchodzi.