Wolontariusze, którzy z racji wieku (niepełnoletność) nie mogą samodzielnie opiekować się chorym lub nie czują się na siłach, by pomagać pacjentowi bezpośrednio, mogą z powodzeniem odnaleźć się w innych zajęciach. Bardzo ważną rolę w działalności hospicjów odgrywa pomoc wolontariuszy w pracach biurowych czy w przygotowaniu i wspieraniu realizacji różnorodnych projektów charytatywnych. Wolontariuszami hospicyjnymi mogą być już przedszkolaki wykonujące papierowe kwiaty wręczane darczyńcom hospicjum, a także uczniowie zbierający pieniądze podczas kwest ulicznych, studenci prowadzący strony internetowe hospicjów, profesjonaliści wykonujący dla hospicjum bez wynagrodzenia prace, za które zwykle pobierają opłaty (np. prawnicy, ogrodnicy, tłumacze, kierowcy, malarze itp.) oraz emeryci, którzy chcą, by ich wiedza, doświadczenie i wolny czas zostały wykorzystane dla dobra innych.

Wolontariusz akcyjny wykonuje prace wspomagające codzienne funkcjonowanie hospicjum. Pomoc takiego wolontariusza jest szczególnie przydatna podczas wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i zaproszeń, przygotowywanie i przeprowadzenie akcji, szukanie sponsorów – to tylko przykłady czynności wykonywanych przez wolontariuszy przy okazji takich akcji. Osoby chętne do niesienia pomocy przydatne są także w spokojniejszych okresach funkcjonowania hospicjum czy wspierającego go stowarzyszenia, kiedy to pomocy wymagać może np. prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, utrzymywanie kontaktów z rodzinami pacjentów, rozsyłanie podziękowań darczyńcom.