Postawy osoby pomagającej
Niesienie skutecznej i odpowiedniej pomocy drugiemu człowiekowi nie jest zadaniem prostym. Wymaga…

Czytaj więcej >>

Rozmowa – komunikacja werbalna
Niesienie skutecznej i odpowiedniej pomocy drugiemu człowiekowi nie jest zadaniem prostym. Wymaga…

Czytaj więcej >>

Komunikacja niewerbalna – wybrane aspekty
Informacje, które przekazujemy w sposób niewerbalny, czyli gesty, postawa ciała, mimika twarzy, t…

Czytaj więcej >>

Główne przeszkody we właściwej komunikacji
Dobra, skuteczna komunikacja zachodzi wówczas, gdy zaistnieje zgodność pomiędzy intencjami nadawc…

Czytaj więcej >>

Wolontariat
Wolontariat oznacza bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka lub całej społeczności,…

Czytaj więcej >>