Zapraszamy do udziału w IV Konferencji Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 5–6 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności Gdańsku. Tematem przewodnim spotkania są „Interdyscyplinarne aspekty opieki u kresu życia”. W ramach konferencji odbędą się warsztaty oraz wykłady specjalistów z całej Polski poświęcone różnym aspektom codziennej, interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą, zagrażającą życiu.

Szczególnym pretekstem do naukowej refleksji, wymiany doświadczeń i debaty na temat sytuacji i wyzwań współczesnej opieki u kresu życia będzie 35. rocznica utworzenia w Gdańsku domowego zespołu hospicyjnego, działającego dziś jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Z tej okazji, pierwszego dnia konferencji, podczas sesji jubileuszowej wręczone zostaną nagrody dla osób szczególnie zaangażowanych w tworzenie modelu domowej opieki hospicyjnej.

Wykład inauguracyjny pt. „Opieka paliatywna wczoraj, dziś i jutro” jeden z pionierów opieki hospicyjnej w Wielkiej Brytanii, dr Robert Twycross. Będzie on punktem wyjścia do debaty o dobrych praktykach i trudnościach w opiece paliatywno-hospicyjnej. Dalsza część pierwszego dnia poświęcona będzie pozamedycznym aspektom opieki. Na drugi dzień konferencji zaplanowano sesje poruszające aspekty medyczne, psychiatryczne, fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie, które w codziennej praktyce opieki u kresu życia łączą się i uzupełniają. Specjaliści poszczególnych dziedzin zaprezentują przykłady problemów i ich rozwiązań, sytuacji, które stanowią wyzwanie dla zespołów opiekuńczych ze względu na swój szczególny charakter.
Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne. Całkowity dochód z konferencji zostanie przeznaczony na rzecz podopiecznych Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

Zapisy na konferencję www.konferencja-dutkiewicza.pl

Kategorie: 2018