Opieka wytchnieniowa

Zapraszamy rodziny, sprawujące opiekę nad bliskim w domu (nieuleczalnie chorym dzieckiem lub dorosłym, osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, wymagającą stałej i intensywnej opieki) do zgłoszenia się do skorzystania z opieki wytchnieniowej realizowanej w domu podopiecznego lub stacjonarnej realizowanej w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku (od czerwca 2023r). Do projektu zostaną Czytaj dalej…

ZAPISY DO GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW RODZINNYCH PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH OSÓB DOROSŁYCH

Grupa wsparcia online skierowana jest do opiekunów rodzinnych, którzy mają pod opieką w domu ciężko chorego bliskiego. Wielu opiekunów doświadcza ogromnego przewlekłego stresu w związku ze swoją rolą, osamotnienia, nierzadko także syndromu wypalenia się sił. W okresie pandemii wiele form pomocy przestało funkcjonować. Teraz z mozołem system wsparcia jest odbudowywany. Czytaj dalej…