ciasteczka Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Akceptuję

O projektach, które zrealizowała Fundacja

Fundacja od lat prowadzi programy pomocowe dla rodzin pacjentów będących pod opieką Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku oraz osób w żałobie. Od 2016 r. wykorzystuje swoje doświadczenia w odniesieniu do opiekunów osób zależnych ze względu na zaawansowany wiek lub ciężką chorobę, które nie są objęte opieką paliatywno-hospicyjną.

 

Mają one dwojaki charakter: z jednej strony to podejmowanie merytorycznych dyskusji na forum społecznym i eksperckim, z drugiej zaś konkretne działania pomocowe, obejmujące wsparcie informacyjne, instrumentalne i emocjonalne.

 

Edukacja społeczna

W latach 2016–2019 Fundacja przeprowadziła cztery ogólnopolskie kampanie społeczne pod hasłami „Opiekun rodzinny – samotny bohater?”, dwie „Opiekun rodzinny – nie musi być sam” oraz „Ważni - niewidziani. Zauważ, zrozum, wesprzyj”.

 

Celem każdej z nich było zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin sprawujących codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w domach, na obciążenia, które się z tym wiążą oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz instytucjonalnym. Poprzez spotkania oraz informacje w mediach i social mediach pokazywano, na czym polega problem, jaka jest jego skala, potrzeby w zakresie systemowej pomocy oraz budowania sieci wsparcia społecznego na poziomie lokalnym. Ważnym elementem było także zorganizowanie praktycznych form wsparcia – warsztatów i spotkań dedykowanych opiekunom.


List Otwarty na petycje.pl
W ramach merytorycznych działań Fundacja przekazała i opublikowała w 2016 r. List Otwarty do Elżbiety Rafalskiej, ówczesnej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym złożyła postulat utworzenia przy Ministerstwie zespołu ds. opiekunów nieformalnych, odpowiedzialnego za opracowanie systemu ich wsparcia, a następnie nadzorującego wprowadzanie go w życie. Miał on dotyczyć opiekunów nieformalnych, w tym rodzinnych, osób zależnych w szerokim rozumieniu, nie tylko osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Podpisy pod Listem zbierano za pośrednictwem portalu petycje.pl.

 

Oprócz podpisu wiele osób dodało swój komentarz. Wśród nich były następujące:

Chory i opiekun w domu są jak za murem. Dobrze, że próbujemy otwierać drzwi i furtki w tym murze! (Barbara, Gdańsk, wpis nr 500).

Opiekunom należy się nie tylko szacunek i uznanie ale bezwzględnie szeroko rozumiane wsparcie!!! Oby nie trzeba było doświadczać, żeby zrozumieć. (Anna, Czaple, wpis nr 268).

Niektóre z wpisów były argumentami za stworzeniem systemowego wsparcia, np:

Popieram inicjatywę – wsparcie opiekunów rodzinnych jest kluczowe dla poprawy jakości opieki i integracji wsparcia, szczególnie w opiece domowej. (Piotr, Toruń, nr 8).

Opiekunowie rodzinni są przeciążeni fizycznie i psychicznie. Bezwzględnie potrzebują wsparcia, także ze strony państwa. (Agnieszka, Krzeczyn, nr 357).

Wsparcie opiekunów rodzinnych jest bardziej opłacalne niż budowanie kolejnych domów opieki długoterminowej. (Elżbieta, Gdańsk, nr 191).

Pod Listem podpisali się także opiekunowie, dodając refleksje o swoim doświadczeniu: 
Popieram petycję ponieważ przez długi czas wraz z mamą byłam opiekunem rodzinnym dla swoich dziadków i wiem że taka pomoc jest potrzebna. (Lidia, Węgiersk, nr 466).

Dobitnie doświadczyłam braku wsparcia ze strony państwa, zostałam sama z obłożnie chorą, niechodzącą, niesamodzielną mamą i 3 dzieci. Wsparcie? Żadnego! (Monika, Wałbrzych, nr 378).

Sprawowałam opiekę nad Mężem przez kilkanaście lat – to trudna i niedoceniana rola. (Emilia, Lubawa, nr 363).

Mam za sobą 8 lat opieki nad chorym mężem. Rodziny takie jak moja potrzebują wsparcia. (Barbara, Wrocław, nr 304).

Sama opiekuję się chorą matką, więc wiem, jak to jest. Na pewno przydałoby się wsparcie. (Dorota, Bartoszyce, nr 214).


Badanie opinii publicznej
W ramach pierwszej kampanii na zlecenie Fundacji Hospicyjnej i Fundacji Agory firma badawcza Danae przeprowadziła badanie opinii publicznej na temat opiekunów rodzinnych osób starszych. Jego celem było poznanie opinii Polaków na temat opiekunów i sprawowania opieki nad osobą starszą w warunkach domowych. Wywiady przeprowadzono z opiekunami oraz osobami, które nie miały takiego doświadczenia. Badanie unaoczniło różnice między wyobrażeniami na temat opieki nad osobą zależną w domu a tym, jak faktycznie ona wygląda.  https://www.hospicja.pl/images/pdf/Raport_badanie.pdf


Panel na Kongresie Praw Obywatelskich
W 2017 roku z inicjatywy Fundacji podczas I Kongresu Praw Obywatelskich w Warszawie, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, odbył się panel poświęcony opiekunom i ich prawom.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kpo/panel/opiekun-rodzinny-samotny-bohater
https://www.youtube.com/watch?v=e_WYv2IJHK4

 

Poruszana tematyka i wnioski znalazły się wśród 54 rekomendacji Kongresu (Punkt 27: Konieczne jest wsparcie państwa dla opiekunów rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które opiekują się chorymi nieposiadającymi orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (m.in. Kongres wskazał na potrzebę stworzenia karty opiekuna rodzinnego, dzięki której miałby on m.in. prawo do szybszego dostępu do lekarza): 

[ZOBACZ PDF]


Debaty eksperckie
Z inicjatywy Fundacji odbyły się trzy spotkania ekspertów zajmujących się tematyką opieki nieformalnej. Efektem pierwszego z nich było badanie opinii publicznej na temat opiekunów rodzinnych w 2017 roku. Dwoje z zaproszonych gości wyraziło także swoją opinię o pierwszej kampanii: 

https://www.hospicja.pl/images/pdf/Bien.pdf

 https://www.hospicja.pl/images/pdf/Czekanowski.pdf

 

Drugie spotkanie odbyło się w ramach trzeciej edycji Dnia Opiekuna w 2018 r. Jego celem było sformułowanie definicji opiekuna rodzinnego. Dyskusja ukazała wiele wątków związanych z różnymi sytuacjami opiekunów i ich podopiecznych, zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i rodzinie, wskazujących na potrzebę pewnego zróżnicowania definicji przy uwzględnieniu określonych kryteriów. Spotkanie było próbą stworzenia definicji, która będzie kontynuowana, oraz ustalenia jednego terminu (wśród funkcjonujących: opiekun rodzinny, nieformalny, nieprofesjonalny, faktyczny itd.).

Trzecia debata, w 2019 roku, dotyczyła sytuacji opiekunów rodzinnych starających się łączyć opiekę z pracą. Spotkanie pt. „Wyzwania demograficzne – wyzwaniem dla Pracodawców, czyli jak zatrzymać pracowników – opiekunów rodzinnych w firmie?” zorganizowali: „Pracodawcy Pomorza”, Miasto Gdańsk, Fundacja Hospicyjna i Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

https://www.youtube.com/watch?v=edRG42-U9NA&t=55s

 

Podczas debaty przedstawione zostały przykłady rozwiązań w zakresie wsparcia aktywnych zawodowo opiekunów rodzinnych. Uczestników debaty zaproszono do współpracy w ramach grupy firm przyjaznych opiekunom rodzinnym.


Dzień Opiekuna
Co roku Fundacja organizuje Dzień Opiekuna, wzorem inicjatywy Carers Right Day organizacji Carers UK z Wielkiej Brytanii. W Polsce ten dzień po raz pierwszy był obchodzony w 2017 roku. W sposób szczególny tego dnia podkreślano prawa opiekunów rodzinnych, o których w Polsce niemal się nie mówi. Respektowanie tych praw niewątpliwie wymaga zmiany mentalności, postrzegania roli opiekuna rodzinnego przez samych opiekunów, ich otoczenie i społeczeństwo. Wymaga również zapewnienia opiekunom możliwości ich realizowania, poprzez udzielenie adekwatnego do potrzeb wsparcia. 
Podczas Dnia Opiekuna w 2018 roku swoją premierę miała książka stanowiąca zapis doświadczeń opiekuna rodzinnego ciężko chorego dziecka, będącego pod opieką Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku, które prowadzi Fundacja Hospicyjna. To opowieść o prywatnym życiu, która może być inspirującym poradnikiem, zarówno dla opiekunów rodzinnych, jak i osób chcących opiekunom pomagać i rozumiejących ich potrzeby. 

https://ksiegarnia.hospicja.pl/pl/p/Wyjrzec-przez-okno/320

 

Edukacja - konkurs dla uczniów
W 2018 r. Fundacja skierowała swoje działania edukacyjne również do dzieci i młodzieży. Wraz z Fundacją Agory zorganizowała konkurs społeczno-edukacyjny dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum na tekst pod tytułem „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”. W swoich pracach uczniowie mieli zaprezentować przykład osoby z najbliższego otoczenia sprawującej opiekę nad kimś ciężko chorym i sposób, w jaki mu pomaga lub może pomóc.

Laureatka konkursu w kat. kl. VII-VIII i III kl. gimnazjum napisała: „Opiekunowie rodzinni to tacy codzienni, cisi bohaterowie, którzy zmagają się, bardzo często w samotności, ze swoją trudną sytuacją. Ciąży na nich odpowiedzialność za drugą osobę. Muszą podejmować wiele decyzji, nie tylko dotyczących ich samych, ale przede wszystkim człowieka, którym się zajmują. Podziwiam takie osoby i w niedalekiej przyszłości chciałabym zostać wolontariuszką…”.

https://www.fundacjahospicyjna.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci-2019/rozstrzygniecie-konkursu-opiekun-rodzinny-bohater-ktoremu-moge-pomoc

 

Fundacja Hospicyjna od początku swojego istnienia poprzez współpracę ze szkołami, prelekcje i akcje prowadzi edukację dzieci i młodzieży dotyczącą trudnych tematów, takich jak ciężka choroba w rodzinie, kres życia, żałoba i osierocenie. Działania Fundacji łączą elementy budowania świadomości z ideą pomagania w ramach wolontariatu hospicyjnego akcyjnego.


Szkolenia i wsparcie informacyjne opiekunów

Fundacja organizuje bezpłatne szkolenia i spotkania dla opiekunów rodzinnych. W ramach kampanii zaprosiła do ich organizacji także inne ośrodki paliatywno-hospicyjne. Stanowią one odpowiedź na problem wielu opiekunów, jakim jest brak wiedzy na temat opieki i umiejętności w zakresie czynności pielęgnacyjnych. Szkolenia obejmują praktyczne warsztaty z pielęgniarką i fizjoterapeutą, pracownikiem socjalnym i psychologiem. Fundusze na ten cel Fundacja uzyskuje z różnego rodzaju grantów.

W 2019 roku w ramach projektu „Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach”, sfinansowanego przez Fundację PZU, 17 instytucji z całej Polski zorganizowało bezpłatne warsztaty dla opiekunów rodzinnych oraz przekazało 1000 bezpłatnych poradników „Przewlekle chory w domu”.

 

Inną formą pomocową są grupy wsparcia dla opiekunów. Mają one charakter moderowany, nad przebiegiem spotkania czuwa odpowiednio przygotowany terapeuta/psycholog. Istotą grupy jest to, że tworzą ją osoby będące w podobnej sytuacji. Możliwość wymiany doświadczeń, podzielenia się emocjami, problemami i  pomysłami radzenia sobie z nimi jest niezwykle ważna. Niweluje poczucie osamotnienia, dodaje sił do dalszego sprawowania opieki i radzenia sobie ze związanymi z nim trudnościami. To spotkania osób, które wzajemnie się rozumieją – swoje dylematy, stan emocjonalny czy fizyczny – i nie oceniają.

 

Ważną inicjatywą jest także organizacja Dni Profilaktyki, podczas których opiekunowie mogą uzyskać w jednym miejscu porady lekarzy różnych specjalności, wykonać proste badania, dzięki czemu bez konieczności stania w kolejkach i wizyt w różnych ośrodkach mogą skontrolować swój stan zdrowia, oszczędzając przy tym czas. Warto podkreślić, że lekarze i inne zaangażowane osoby tego dnia pracują na rzecz opiekunów wolontaryjnie.


Praktyczne poradniki    
Wśród wielu publikacji wydanych przez Fundację są również poradniki dla opiekunów osób dorosłych i dla dzieci przedstawiające aspekty medyczne i pozamedyczne opieki w domu: P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Modlińska (red.), Przewlekle chory w domu. Poradnik dla opiekunów, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2010; J. Binnebesel, Z. Bohdan, P. Krakowiak, D. Krzyżanowski, A. Paczkowska, A. Stolarczyk (red.), Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk 2012. Do książek dołączone są filmy z instrukcjami wykonywania czynności pielęgnacyjnych u osoby obłożnie chorej.

 

Od wielu lat źródłem wiedzy i praktycznych porad dla opiekunów jest prowadzona przez Fundację strona www.opiekunrodzinny.pl. Zawiera informacje dotyczące organizacji i sprawowania opieki w domu na różnych jej etapach, a także pomocy oferowanej przez instytucje opiekuńcze. W przejrzysty i prosty sposób opisano na niej różne kwestie związane z opieką nad przewlekle chorą osobą dorosłą oraz nad ciężko chorym dzieckiem. Oddzielną część stanowią wskazówki dla tych, którzy opiekunom rodzinnym pomagają lub chcieliby zacząć ich wspierać, ale nie wiedzą, jak to zrobić. Opiekunowie mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz uzyskania porady eksperta.


Opieka wytchnieniowa 
Kolejną formą praktycznej pomocy jest zapewnienie opieki wytchnieniowej, polegającej na zastąpieniu opiekuna na określony czas, dzięki czemu ma on możliwość odpoczynku lub zajęcia się innymi sprawami. To projekt skierowany także do opiekunów rodzinnych, których podopieczni nie są objęci opieką hospicyjną.


Lokalny wolontariat opiekuńczy

Ważnym elementem działań na rzecz opiekunów, oprócz opieki wytchnieniowej, jest zapewnienie im wsparcia w domu w codziennych obowiązkach opiekuńczych lub domowych. W tym zakresie duże znaczenie ma zaangażowanie lokalnych środowisk i stworzenie w ich ramach sieci wsparcia. Taki cel ma realizowany przez Fundację Hospicyjną i Fundację Agory ogólnopolski projekt „Lokalny Wolontariat Opiekuńczy” . Opiera się na organizacji zespołów wolontariuszy przy ośrodkach pomocy społecznej, ochrony zdrowia, organizacjach pozarządowych i instytucjach wyznaniowych. Obejmuje szkolenia dla koordynatorów, promocję idei w lokalnym środowisku oraz szkolenia dla wolontariuszy, którzy udzielają pomocy osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, starszym i ich opiekunom rodzinnym w zależności od potrzeb. Stanowi zalążek idei compassionate communities, w ramach której różne grupy lokalnych społeczności, świadome problemu i potrzeb, włączają się do sieci pomocowej na rzecz osób u kresu życia, osób niesamodzielnych i ich rodzin, stanowiąc istotne źródło wsparcia.

Nasi partnerzy

slide
slide
slide
slide
newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się dzisiaj do newslettera by uzyskać jak najszybszy dostęp do nowości, aktualności i ofert, które mogą Cię zainteresować.

paper plane
paper plane