W lipcu ukazał się raport na temat sytuacji opiekunów rodzinnych osób starszych w czasie pandemii, który został przygotowany przez zespół pod kierownictwem dr. Rafała Bakalarczyka. Można się z niego dowiedzieć m.in. jak zmieniła się jakość życia opiekunów w tym trudnym czasie, na jakie wsparcie mogli liczyć i jak wpłynęło to na ich sytuację na rynku pracy. 

„W niniejszym badaniu chcieliśmy się przyjrzeć bliżej i w sposób bardziej usystematyzowany temu co słabo widoczne – czyli właśnie doświadczeniu opiekunów osób starszych w dobie pandemii. Mamy nadzieję, że to badanie i jego wyniki choć częściowo rzuci snop światła na te obszary, które nie zostały dość zgłębione dotychczas, i poszerzy świadomość społeczną dotyczącą tego tematu. O ile sytuacja opiekunów osób starszych była w minionej dekadzie wielokrotnie podejmowana na gruncie badań, o tyle brakuje szerszych świadectw badawczych problemu tej grupy w okolicznościach pandemicznych. W drugiej połowie 2020 roku oraz w pierwszym kwartale 2021 roku powstały już wprawdzie cenne badania odnoszące się do jakości życia osób starszych w tym czasie, ale i w nich doświadczenia ani perspektywa opiekunów pojawia się raczej na marginesie” – piszą badacze i autorzy raportu.

W raporcie znajdą Państwo także komentarz dr Anny Janowicz, prezeski Fundacji Hospicyjnej.

Cały raport można przeczytaj TUTAJ.

Kategorie: 2021