Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą zostać wolontariuszami, wspierającymi osoby chore i ich rodziny. Szkolenie obejmuje 30 godzin zajęć wykładowych i praktycznych. Odbywają się one w środy po południu, w siedzibie Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. 

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Szkolenie kończy się egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin oraz będą miały co najmniej 90% obecność na zajęciach, otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Szczegółowy program i harmonogram szkolenia jest do pobrania tutaj: Szkolenie dla wolontariuszy

Liczba miejsc jest ograniczona (15 osób)

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową Polityką Prywatności dotyczącą projektu.
Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rekrutacji na szkolenie m.in. w celu weryfikacji prawa do udziału w szkoleniu, dostosowania materiałów szkoleniowych dla uczestników. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest Fundacja Hospicyjna, z siedzibą w Gdańsku 80-208, przy ul. Daniela Chodowieckiego 10, tel. 58 345 90 60, e-mail: biuro@fundacjahospicyjna.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową Polityką Prywatności dotyczącą projektu.
Kategorie: 2022