Zapraszamy rodziny, sprawujące opiekę nad bliskim w domu (nieuleczalnie chorym dzieckiem lub dorosłym, osobą z niepełnosprawnością, osobą starszą, wymagającą stałej i intensywnej opieki) do zgłoszenia się do skorzystania z opieki wytchnieniowej realizowanej w domu podopiecznego lub stacjonarnej realizowanej w Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku (od czerwca 2023r). Do projektu zostaną zakwalifikowani opiekunowie faktyczni, zgłaszający największe potrzeby w odciążeniu ich w codziennych obowiązkach związanych z nieprzerwaną opieką nad podopiecznym. Na podstawie zebranych kart zgłoszenia do projektu, której niezbędnym uzupełnieniem jest diagnoza potrzeb, koordynator usługi opieki wytchnieniowej wraz z zespołem dokona kwalifikacji uczestników, mając na względzie w szczególności kryteria projektowe. Kwalifikacja do opieki domowej będzie realizowana na bieżąco, natomiast do opieki stacjonarnej – od momentu uruchomienia usługi w 2023 roku.

Szczegółowe informacje: regulamin

Dokumenty do wypełnienia
(gotowe dokumenty prosimy przesłać na e-mail: opiekawytchnieniowa@hospicja.pl)

Karta zgłoszenia do projektu

Klauzula informacyjna i klauzula zgody RODO 6.2.2

Diagnoza Potrzeb

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE COW

Dodatkowe informacje na temat opieki wytchnieniowej i oraz wysyłka wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych:

e-mail: opiekawytchnieniowa@hospicja.pl

Kategorie: 2022