W celu ograniczania osobistych kontaktów możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje od wystawiającego zlecenie informację o jego numerze (telefonicznie, email, SMS) i realizuje w sklepie medycznym lub aptece po podaniu numeru zlecenia i numeru PESEL pacjenta, a w przypadku osób bez numeru PESEL- daty urodzenia – bez wydruku papierowego. Pacjent podpisuje jedynie dokument potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego. W przypadku dostarczenia wyrobu medycznego za pośrednictwem firmy kurierskiej, dopuszczalne jest niepotwierdzenie odbioru przez pacjenta (potwierdzenia dostawy dokonuje osoba dostarczająca przesyłkę, a apteka lub sklep ortopedyczny zachowuje dokument potwierdzający dostawę). Treść komunikatu NFZ tutaj

Kategorie: 2020