Październik 2017 – luty 2018 roku to czas trwania ogólnopolskiej kampanii społecznej z cyklu „Hospicjum to też Życie”. W ramach jej XIV edycji kontynuujemy poruszony wcześniej temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi, dorosłymi i dziećmi. Jej hasło to: „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”.

Przypomnimy, z jakimi obciążeniami wiąże się opieka nad osobą ciężko i nieuleczalnie chorą, jakie zmiany wprowadza w życiu opiekunów i jak bardzo potrzebne jest stworzenie systemowego wsparcia, funkcjonującego od początku choroby. Będziemy zachęcać lokalne społeczności do budowania sieci wsparcia w obrębie wspólnot sąsiedzkich lub parafialnych, które mogą uzupełniać opiekę formalną. Poprzez konkretne działania i jednocześnie dyskusję merytoryczną, chcemy zacząć zmieniać rzeczywistość opiekunów rodzinnych. Zapraszamy do współpracy. Informacje i materiały do pobrania

Kategorie: 2017